GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 4/9: Chính phủ Trump & người Việt. Tin vui, Mỹ có vắc-xin trước ngày bầu cử! Phúc Trọng tranh nhau nổ

04 Tháng Chín, 2020 |

Ngày rằm tháng bảy: Vì cô hồn làm cho lú nên Trọng bố láo: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày nay. Từ một nước nhỏ bé, nghèo nàn, lạc hậu trình độ thấp…”. Câu này rất đúng với miền Bắc dưới chế độ CS đến 1975. Miền Nam đã bị VC cướp bóc làm cho nghèo nàn, tụt hậu.