GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 6/9: Bác Hồ dâng gái đẹp VN và chất kích dục cho tình báo OSS Mỹ, bị từ chối! Đây là đạo đức HCM? Ốp

06 Tháng Chín, 2019 |

Obeying regulations, the O.S.S. men declined, regretfully, Ho’s offer of pretty Vietnamese women and jungle aphrodisiacs (trích The New York Times). Tư tưởng, đạo đức và phong cách loại này của “Bác Hồ” đã xảy ra từ 1945. “Người kể chuyện Bác Hồ hay nhất nước” tại sao chưa đưa chuyện hấp dẫn này vào các video 27 năm kể chuyện “dạt dào cảm hứng với bác Kính yêu”?

Bấm để xem nguyên văn tiếng Anh:

https://www.nytimes.com/2013/04/18/world/asia/henry-a-prunier-army-operative-who-helped-trained-vietnamese-troops-dies-at-91.html?_r=1