GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 8/5: Đài Loan vào WHO thách thức Trung Cộng! Úc đã viết thư cho G20. Tổng Trọng xin việc cho con gái

08 Tháng Năm, 2020 |

Hoàng Chí Bảo ca tụng HCM trong video “HCM toàn tập” này https://bit.ly/2WbpQW5  đã vạch trần bộ mặt gian xảo của Hồ. Cũng vậy, bài viết của Dương Đức Quảng viết về bạn học NP Trọng cũng cho thấy Trọng-Lú (hỗn danh bạn học đặt) cũng chẳng tốt lành gì mà nói chuyện đạo đức. Thủ tướng Úc được dân Úc thích và thế giới ngưỡng mộ vì đứng thẳng người trước ông Trung Cộng khổng lồ xấu xí.