GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 7/8: Chuyện mặt nạ. TC đưa người qua VN có mục đích gì? Việt Cộng chớ trông Mỹ-Úc đánh Tàu dùm!

07 Tháng Tám, 2020 |

Bị chiếm dần các biển đảo chủ quyền mà chỉ cầu xin kẻ thù chớ tạo thêm bất ổn! Tàu không vào VN bất hợp pháp để chỉ du lịch, tìm việc hay đánh bạc! Ôi, còn đâu xưởng đẻ, lính thủy đánh bộ (Hán ba rọi), mà chỉ đua nhau xài chữ Hán (-Việt) để tỏ lòng trung thành với Hán tộc! Cất mặt nạ đi! Mặt nạ CHXHCNVN – độc lập, tự do, hạnh phúc?