Như Người Việt Nam – Nguyễn Hồng-Anh

14 Tháng Mười, 2017 |

NHƯ NGƯỜI VIỆT NAM
Nhạc & lời: Nguyễn Hồng-Anh
Ca sĩ: Ngọc Quy

Như người Việt Nam… là như thế nào? Tâm thức Việt tộc từ huyền thoại bào thai trăm trứng và lịch sử bốn ngàn năm được mô tả phần nào bởi người viết ca khúc Nguyễn Hồng-Anh bằng giai điệu nồng nàn rực cháy hy vọng qua giọng ca ngọt lịm của Ngọc Quy.