Noel 2017 tại Nhà thờ Đá Richmond, Melbourne

26 Tháng Mười Hai, 2017 |

Cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Giáo xứ St Ignatius’ Church, Richmond ở thành phố Melbourne đã cử hành thánh lễ vọng Giáng Sinh 2017 với sự trình diễn hoạt cảnh Giáng sinh của Thiếu Nhi Thánh Thể và thánh lễ do Linh mục Phó xứ Trần Văn Trợ chủ tế. Phóng sự của TiVi Tuần-san.