THỜI SỰ TRONG TUẦN – 08.09.2017: Hết Trịnh Xuân Thanh đến Trịnh Vĩnh Bình

08 Tháng Chín, 2017 |

THỜI SỰ TRONG TUẦN với Chủ bút TVTS Nguyễn Hồng Anh và Luật sư Nguyễn Tân Hải:

1) Âm hưởng vụ Trịnh Xuân Thanh và Trịnh Vĩnh Bình * Chủ tịch Trần Đại Quang xuất hiện trở lại * GS Tương Lai bỏ đảng CSVN.

2) Bão Harvey ở Mỹ * Bắc Hàn thử hỏa tiễn và bom nguyên tử.

3) 200 người biểu tình ở Victoria Street ủng hộ thành lập phòng chích ma túy ở Richmond * Tòa cho Chính phủ thắng để tổ chức trưng cầu ý dân về hôn nhân đồng tính.