THỜI SỰ TRONG TUẦN-TVTS 11.10.2018: Trọng là họ Tập VN? Từ 12/10 Mao tệ sẽ phá sản kinh tế VN! Mỹ-Tàu: cold war 2 bắt đầu!

11 Tháng Mười, 2018 |

VIỆT NAM: Quang chết theo quy trình *Trọng làm chủ tịch nước vì tình huống. *Đ.M. kẻ ác sống lâu! Nhân dân tệ xóa biên giới biến VN thành quận Giao Chỉ thời nay.

THẾ GIỚI: Diễn văn của Phó TT Mỹ Pence mở đầu Chiến tranh Lạnh Thứ hai (Cold War 2) * Kim Jong Un mời Đức Giáo hoàng công du Bắc Triều Tiên.

ÚC: 3 ứng viên gốc Việt được 3 đảng lớn đưa ra ứng cử Quốc hội TB Victoria ngày 24.11.2018.

COPYRIGHT: VIDEO này thuộc bản quyền của www.tvtsonline.com.au do đó xin chớ tự tiện lấy dùng hay đổi tựa của bản gốc.