THỜI SỰ TRONG TUẦN-TVTS 12.9.2018: Khẩn báo, VN thành tỉnh của Tàu từ 12/10. Phải phản đối Trọng và bè lũ ngay.

11 Tháng Chín, 2018 |

VIỆT NAM: Một quốc gia độc lập, có chủ quyền không thể chính thức cho lưu hành tiền nước khác, ngoại trừ đã trở thành một tỉnh của họ. Cộng sản VN vì quyền lợi đảng, đã quá lệ thuộc đàn anh, bán nước cho Tàu Cộng. Nhân dân VN nghĩ sao?

THẾ GIỚI: Nước Anh thách thức Tàu Cộng ở Hoàng Sa, bất chấp có thể bị thiệt thòi về kinh tế khi làm ăn với Bắc Kinh.

ÚC: Tân thủ tướng Morrison đi lên nhưng Liên đảng vẫn đi xuống, có thể thất cử lần tới.

COPYRIGHT: VIDEO này thuộc bản quyền của www.tvtsonline.com.au do đó xin chớ tự tiện lấy dùng hay đổi tựa của bản gốc.