THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 16.5.2019: Về VN đưa tin và đầu tư, TVTS ủng hộ hay chống? Hãy can đảm nói sự thật dù mất quyền lợi

16 Tháng Năm, 2019 |

Người tị nạn CS về nước đầu tư và phỏng vấn đưa tin là đề tài rất dễ gây tranh luận, dù chẳng đi đến đâu, nhưng TiVi Tuần-san lại muốn đặt ra để quý khán thính giả trong nước cũng như hải ngoại góp ý. Lý do: đã 44 năm vẫn không thay đổi, CSVN vẫn duy trì chế độ độc tài, người dân vẫn bị bắt bớ, bị bỏ tù chỉ vì phát biểu ý kiến khác biệt với đảng CSVN, bảo vệ môi trường hay chống Tàu cộng. Có nên tiếp sức để chế độ này tồn tại nữa không?

COPYRIGHT: VIDEO này thuộc bản quyền của www.tvtsonline.com.au do đó xin chớ tự tiện lấy dùng hay đổi tựa của bản gốc.