THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 18.6.2020: Từ phim tướng dắt ngựa đến tướng đạo diễn cỡi ngựa! Đồng Tâm ‘xử tử’ đảng? Úc xì nẹt Tàu cộng

18 Tháng Sáu, 2020 |
VIỆT NAM: Bộ Công an sử dụng thuế của dân nuôi Cảnh Sát Ngựa để làm trò gì? Hay làm cao xương ngựa Bá Vân? Đảng xử tử dân Đồng Tâm hay dân Đồng Tâm sẽ “xử tử đảng”?
THẾ GIỚI: Mỹ biểu dương sức mạnh hải quân vô địch ở Ấn Độ – Thái Bình Dương sau vụ Trung Cộng phát tán virus Vũ Hán.
ÚC: Chính phủ cảnh cáo Trung Cộng trước thế giới vì hành động phao tin dổm và tạo không khí sợ hãi.
COPYRIGHT: VIDEO này thuộc bản quyền của www.tvtsonline.com.au do đó xin chớ tự tiện lấy dùng hay đổi tựa của bản gốc.