THỜI SỰ TRONG TUẦN-TVTS 20.6.2018: “Trọng Lú” mạ lị biểu tình toàn là bất hảo xì ke trộm cắp, khen luật 86,86% là con số đẹp!

20 Tháng Sáu, 2018 |

Link toàn văn Luật An Ninh Mạng để khán thính giả tham khảo: http://vneconomy.vn/toan-van-luat-an-ninh-mang-trinh-quoc-hoi-thong-qua-20180612081624814.htm

* Hai hình ảnh trái ngược ở VN: Linh mục giáo dân Hà Tĩnh biểu tình ôn hòa đòi dẹp luật bán nước và luật kiểm soát mạng, TBT Nguyễn Phú Trọng đã lú thật nên cáo buộc (mạ lị) người biểu tình “toàn là thành phần bất hảo, nghiện hút ma túy, trộm cắp đủ các kiểu” và mê tín khen luật an ninh mạng 86,86% là con số đẹp (con số người Tàu chuộng).

* Luật sư Nguyễn Tân Hải trình bày: Luật kiểm soát mạng này nguy hiểm thế nào?

* Chủ bút Nguyễn Hồng-Anh tiên đoán: Để tránh bị dân biểu tình chống đối, luật đặc khu bán nước sẽ lùi thêm một lần nữa, đến năm tới sau khi luật kiểm soát mạng có hiệu lực vào ngày 1.1.2019, là lúc đảng thẳng tay bắt bớ, đàn áp và bỏ tù dân.

Nếu “đoán sai”, chế độ cộng sản sẽ sụp đổ cuối năm nay, trước khi hai bộ luật “nhạy cảm” này có hiệu lực, do áp lực của hàng trăm ngàn người biểu tình! Như ở Phi Luật Tân, Nam Dương trước đây!

COPYRIGHT: VIDEO này thuộc bản quyền của www.tvtsonline.com.au do đó xin chớ tự tiện lấy dùng hay đổi tựa của bản gốc.