THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 23.1.2020: Ban Biên Tập TVTS bình luận: Tổng Trọng phét lác, lãnh đạo VN phá sản! Thanh trừng nội bộ: té lầu, té giếng, bỏ tù, kỷ luật…

23 Tháng Một, 2020 |

Hai câu nói để đời của Trọng: (trong năm qua) “Đất nước ta chưa bao giờ được như ngày hôm nay” và (đầu tuần này sau vụ Đồng Tâm) “Hiếm có dân tộc nào trên thế giới khi nói đến đảng cầm quyền, nhân dân lại dành cho một sự trân trọng, tự hào, yêu thương như dân tộc VN đối với đảng CSVN”.

COPYRIGHT: VIDEO này thuộc bản quyền của www.tvtsonline.com.au do đó xin chớ tự tiện lấy dùng hay đổi tựa của bản gốc.