THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 23.4.2020: Nguyễn Phú Trọng bị tâm thần, liệt gần chết còn hám quyền! Thế giới đang cô lập Trung Cộng

23 Tháng Tư, 2020 |
VIỆT NAM: Tháng Tư Đen: Vợ mất chồng, cha mất con, triệu người đi tù, triệu người ra khơi, nhà cửa bị tịch thu. Nghe  Hòa bình lừa dối, đọc Tháng Tư tan hàng của Nguyễn Tường Tuấn: https://bit.ly/2yBpyyk  Và nghe ca sĩ Kim Thoa hát: https://bit.ly/2VwgJz
THẾ GIỚI: Đồng ý mở cuộc điều tra độc lập nguồn gốc virus Vũ Hán, nhưng Trung Cộng sẽ chống, thì làm sao?
ÚC: Tình hình chống dịch khả quan. Giải thích ngân khoản kích thích kinh tế $130 tỉ đô la.
COPYRIGHT: VIDEO này thuộc bản quyền của www.tvtsonline.com.au do đó xin chớ tự tiện lấy dùng hay đổi tựa của bản gốc.