THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 24.10.2019: Hải An chết đúng quy trình. Trọng đi hay ở? Tướng Vĩnh bênh Lê Mã Lương khi Trọng vỗ ngực

24 Tháng Mười, 2019 |

VIỆT NAM: Những cái chết uẩn khúc dưới chế độ CS từ HCM đến Nguyễn Phú Trọng. Trọng có đi Mỹ hay không tùy sức khỏe của ông ta, tình hình trong nước và Biển Đông.Trọng vỗ ngực lên án tướng Lê Mã Lương nhưng không dám nói đích danh.

THẾ GIỚI: Dân Hồng Kông tiếp tục biểu tình.

ÚC: Phong trào đòi chính phủ cho dân được biết những gì chính phủ đang làm * Nói về Linh mục Bart Huỳnh San vừa nới qua đời ở TP Melbourne

COPYRIGHT: VIDEO này thuộc bản quyền của www.tvtsonline.com.au do đó xin chớ tự tiện lấy dùng hay đổi tựa của bản gốc.