THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 25.6.2020: Hồ Duy Hải và Chánh Án Nguyễn Hòa Bình. Tất Thành Cang bị sờ gáy. Bolton nói Trump nhờ cậy Tập

25 Tháng Sáu, 2020 |

VIỆT NAM: Tàu Hải Dương Địa Chất 4 của TC lại xâm nhập vùng lãnh hải VN cách bờ 200 hải lý. Samsung dời cơ xưởng sảng xuất từ Tàu sang VN.

THẾ GIỚI: TT Trump hăm doạ là Bolton sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Tranh chấp biên giới Ấn Độ và TC ở Galwan Valley Ladakh.

ÚC: TC tấn công vào hệ thống Computers của Úc: Ngân Hàng, quốc hội, công ty lớn. Thủ tướng Scott Morrison cảnh báo. TC chối tội là không làm như vậy: còn ai trong khoai đất này?

COPYRIGHT: VIDEO này thuộc bản quyền của www.tvtsonline.com.au do đó xin chớ tự tiện lấy dùng hay đổi tựa của bản gốc.