THỜI SỰ TRONG TUẦN-TVTS 28.6.2018: Chủ tịch Quang bị nhục. Will Nguyễn đáp lời. Quân đội đứng phía dân. Úc đại hạ thuế

28 Tháng Sáu, 2018 |

VIỆT NAM: Báo Tuổi Trẻ theo lệnh ai để đục bỏ phát biểu của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang? Nghe tiếng gọi của dân và lòng yêu nước, Will Nguyễn hành xử đúng hay sai? Khi quân đội bênh vực và bảo vệ dân, chế độ sẽ chấm dứt * Tổng biểu tình Thứ Bảy 7/7.

THẾ GIỚI: Trump thay đổi chính sách như chong chóng: cách ly gia đình tầm trú nhân và bảo vệ mậu dịch đối với Trung Quốc.

ÚC: Giảm thuế lợi tức cá nhân $144 tỉ đô la đã được quốc hội thông qua và sẽ có hiệu lực từ ngày 1.7.2018.

COPYRIGHT: VIDEO này thuộc bản quyền của www.tvtsonline.com.au do đó xin chớ tự tiện lấy dùng hay đổi tựa của bản gốc.