THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 30.1.2020: Ai sẽ thay Trọng? Hậu Đồng Tâm, chỉ thấy 2 xác CA bị cháy. Dịch Vũ Hán nghi do hậu quả TC chế tạo vũ khí vi trùng

30 Tháng Một, 2020 |

VIỆT NAM: Đấu đá và đồ đoán, sau đại hội khóa 13 ai sẽ là tổng bí thư, chủ tịch nước và thủ tướng?

THẾ GIỚI: Ảnh hưởng của dịch corona virus từ Vũ Hán trên bình diện toàn cầu.

ÚC: Lính cứu hỏa Mỹ tử nạn máy bay rơi tại NSW. Australia Day và Australian Open.

COPYRIGHT: VIDEO này thuộc bản quyền của www.tvtsonline.com.au do đó xin chớ tự tiện lấy dùng hay đổi tựa của bản gốc.