THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 7.11.2019: Thủ phạm giết 39 người là đảng CS. VN chủ tọa ASEAN, làm được gì? Xử án Châu V Khảm, Việt Tân

07 Tháng Mười Một, 2019 |

VIỆT NAM: Báo Nhân Dân nói đừng đổ lỗi cho nhà nước. Báo Tuổi Trẻ nói lỗi tại chính sách nhập cư của các nước giàu * Châu Văn Khảm bí thư chi bộ Việt Tân sẽ bị xử vào ngày 11.11.2019.

THẾ GIỚI: Hội nghị ASEAN và hiệp định RCEP.

ÚC: Chuyện lạ ngày Melbourne Cup năm nay.

COPYRIGHT: VIDEO này thuộc bản quyền của www.tvtsonline.com.au do đó xin chớ tự tiện lấy dùng hay đổi tựa của bản gốc.