THỜI SỰ TRONG TUẦN-TVTS 8.11.2018: Bình Nhưỡng là ai mà trát tro Bộ CA? Tập-Phúc thúc đẩy 2 hành lang gì? 3 ứng viên gốc Việt tranh cử

08 Tháng Mười Một, 2018 |

ÚC: Lần đầu tiên 3 ứng viên dân biểu nghị sĩ quốc hội TB Victoria cùng xuất hiện trong mục THỜI SỰ (ÚC) TRONG TUẦN nói về chủ trương đường lối của họ trong cuộc tuyển cử ngày 24.11.2018, gồm: TS Kiều Tiến Dũng (LĐ), TNS Trương Việt Hương (Xanh), CSV Trung Lưu TD).

VIỆT NAM: Đại biểu QH Lưu Bình Nhưỡng nói vi phạm của cơ quan điều tra Bộ Công an “rất khủng khiếp” * Đảng CSVN ra thông báo giải thích tại sao kỷ luật GS Chu Hảo * Tập Cận Bình và Nguyễn Xuân Phúc cam kết duy trì Sáng kiến Vành đai và Con đường (của Tàu) & Hai Hành lang một Vành đai (của VN) * Dân chủ bánh vẽ: cho 2 tháng để… “dân góp ý” về dự thảo nghị định An Ninh Mạng.

THẾ GIỚI: Bầu cữ Mỹ và cộng đồng VN ở Mỹ.

 

ĐÍNH CHÍNH. Ông Nguyễn Hồng-Anh đã nói nhầm Nhà xuất bản Tri Thức của giáo sư Chu Hảo là Nhà sản xuất Tri Thức. Xin đính chính và cáo lỗi.

 

COPYRIGHT: VIDEO này thuộc bản quyền của www.tvtsonline.com.au do đó xin chớ tự tiện lấy dùng hay đổi tựa của bản gốc.