Tình ca Nguyễn Hồng-Anh

27 Tháng Chín, 2018 |

Với năm bài hát về tình yêu, ba bài của những năm 1976, 1977 và hai bài viết vào năm 2016, mời quý khán thính giả nghe nhạc một thời tuổi trên 20 và trên 60 của một người viết nhạc tài tử trải dài trong 40 năm. Chương trình “Tình ca Nguyễn Hồng-Anh” được chính tác giả trình bày tại phòng thu hình của TVTSONLINE ở Melbourne với sự hiện diện của Luật sư Nguyễn Tân Hải, Bích Thi và Vũ Hà.