Vòng quanh thế giới 12: Thăm Nobel Peace Centre tại Oslo

30 Tháng Mười Hai, 2017 |

Trung tâm Nobel nơi treo ảnh của những người được giải Nobel Hòa Bình trong hơn một trăm năm qua trong đó có những người… không xứng đáng như Henry Kissinger!