Vòng quanh thế giới 13: Thăm Tòa Đô chính Oslo

06 Tháng Một, 2018 |

Tòa Đô chính Oslo là nơi phát giải Nobel Hòa Bình hàng năm vào ngày 10 tháng 12. Nhà báo Nguyễn Hồng-Anh hướng dẫn quý vị đi từ Trụ sở Nobel Peace Centre đến Oslo City Hall để xem bên trong tòa đô chính này có những gì.