VQTG 17: Ngự lâm quân đổi phiên gác trước Hoàng cung Na Uy

10 Tháng Hai, 2018 |

Na Uy là một vương quốc giống Anh quốc, hàng ngày có nghi thức ngự lâm quân đổi phiên gác.  Các bạn sẽ thấy sự gần gũi của hoàng gia Na Uy đối với dân chúng qua hình ảnh cung điện không có thành cao hào sâu như ở một số nước khác.