Họp khoáng đại 11/11/2023 tường trình sinh hoạt và báo cáo tài chánh của Cộng Đồng NVTD-VIC

02 Tháng Mười Một, 2023 | Cộng đồng Việt Nam

THÔNG BÁO THAY THƯ MỜI

Melbourne, ngày 1 tháng 11 năm 2023

Kính thưa:

– Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,

– Quý vị lãnh đạo Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria,

– Quý vị lãnh đạo các hội đoàn và đoàn thể,

– Quý vị trong Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát,

– Giới truyền thông và báo chí, cùng toàn thể đồng hương.

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Victoria xin trân trọng kính mời quý vị vui lòng

bỏ chút thời gian tham dự cuộc họp khoáng đại với Ban Chấp Hành và Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát để chúng tôi có dịp trình bày những sinh hoạt Cộng Đồng và báo cáo tài chánh.

Thời gian: Thứ bảy 11/11/2023

Lúc: 2 giờ đến 5 giờ chiều

Tại: Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng số 90 Knight Ave North Sunshine

Chương trình Đại Hội bao gồm:

-Thành viên Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát trình bày một số việc xảy ra trong thời gian qua;

-Luật sư Nguyễn Tân Hải, Trưởng Ban Pháp lý, cố vấn về phương diện pháp lý và tường trình những sự việc có liên quan đến Cộng Đồng, kể cả Công Ty Viện Bảo Tàng;

-Ông Nguyễn Quang Duy, Chủ tịch Cộng Đồng, tường trình các sinh hoạt cộng đồng và dự án 50 năm Người Việt Định Cư tại hải ngoại;

-Ông Hải Phạm, Giám đốc Điều Hợp Viên Hội Chợ Tết, tường trình về Hội Chợ Tết “Nhớ về Sài Gòn”, tổ chức ngày 17 và 18/2/2024 tại Công Viên Footscray;

-Ông Nguyễn Quang Duy, Chủ tịch và bà Nguyễn Kim Hương, Thủ Quỹ, báo cáo tài chánh, đặc biệt về Chi Thu Tết Trung Thu tại Springvale Town Hall; và

-Phần hỏi, đáp và góp ý các đề tài được tường trình bên trên.

Trước đó từ 10 giờ đến 2 giờ cũng tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng gian hàng Cộng Đồng sẽ mở cửa phục vụ những món ăn thuần túy Việt Nam và Chương Trình Karaoke văn nghệ giúp vui.

Ban Chấp Hành Cộng Đồng rất mong quý vị bỏ chút thời giờ tham dự, tìm hiểu và góp ý để có thể xây dựng Cộng Đồng của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn.

Trân Trọng kính mời

  1. BCH-CĐNVTD-VIC

Nguyễn Quang Duy

Chủ tịch

PUBLIC ANNOUNCEMENT

RE: General Community meeting to report activities and on the financial matters.

Melbourne, 1st November 2023

The Executive Committee would like to invite you to attend the General Community meeting so that we have the opportunity to report activities and on the financial matters.

Time: Saturday 11/11/2023

Time: 2 pm to 5 pm

At: Vietnamese Community Centre – No. 90 Knight Ave North Sunshine.

Topics covered include:

Members of the Advisory and Prudential Council present a number of concerns that have happened in recent months;

Lawyer Nguyen Tan Hai, Head of Legal Sub-Committee, will provide legal advice and report on issues relating to the community concerns, including the Vietnamese Museum Australia Ltd;

Mr. Nguyen Quang Duy, President, will report on community activities and the 50-year anniversary of the Vietnamese Refugee Settlements;

Mr. Hai Pham, Director of Tet Festival, will report on the Tet Festival “Remembering Saigon”, to be held on February 17 and 18, 2024 at Footscray Park;

Mr. Nguyen Quang Duy, President, and Ms. Nguyen Kim Huong, Treasurer, will report on the financial matters, focus on the 2023 Children Lantern Festival;

Questions, answers and comments on the above topics.

The Community Executive Committee would like you to attend and provide us with your inputs.

Best regards,

For the Executive Committees,

Duy Quang Nguyen

President