Hội VSCA tổ chức Multicultural Harmony Day

Hội VSCA và nhóm vũ Lạc Việt trong ngày sinh nhật thứ 10 vào năm 2017. Hình: TVTS

MELBOURNE –  Hội Cao Niên Văn Hóa Việt (Vietnamese Senior Cultural Association) viết tắt VSCA sẽ tổ chức một ngày hội có tên Through Vietnamese Eyes – Multicutural Harmony Day (Ngày Đa văn Hòa Hợp dưới Nhãn Quan của Người Việt Nam) vào Chủ Nhật ngày 24.3.2019 tại Trung Tâm Cộng Đồng Samarinda, số 296 Hight Street, Ashburton thuộc Thành phố Boroondara.

Gọi lễ hội này là ngày đa văn vì có sự tham dự của một số sắc tộc khác. Đa văn và hòa hợp là chủ đề của Multicultural Harmony Day, theo Bà Yến Bùi, chủ tịch Hội Cao Niên Văn Hóa Việt.

Bà Yến Bùi cho TiVi Tuần-san biết chương trình văn nghệ của ngày hội này bắt đầu từ 11 giờ sáng và kéo dài đến 3 giờ chiều. Sẽ có nghỉ giải lao 15 phút lúc 11.48am và nghỉ để ăn trưa một tiếng lúc 1.11pm.

Chương trình ngày hội chủ yếu gồm có ẩm thực đa quốc gia, triển lãm nghệ thuật (tranh ảnh, điêu khắc, đồ gốm), ca hát và biểu diễn vũ bởi các nhóm như Âu Cơ Dance Group, Indonesian Community Association of Victoria (IKAWIRIA), Israeli Dancing, Japanese Akane Harmony & Neighbourhood Seniors Club, Kew Home of Chinese Inc, Lạc Việt Dancing Group (VSCA) và Melbourne Colonial Dancers.

Ngày Hòa Hợp Đa Văn này là một sự kiện miễn phí nhưng nên ghi danh (booking) với Sue Trần ở số 0408 948 232 hay email: [email protected] trước ngày 17.3.2019.

Bà Yến Bùi, chủ tịch của Hội Cao niên Văn hóa Việt VSCA, cho biết hội VSCA bắt đầu thành hình từ năm 2007 với một nhóm 6 chị em phụ nữ tuổi từ 55 đến 65.

Mục đích của nhóm là để gặp nhau kết bạn, ca hát, múa và nấu ăn;  và từ đó tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh thể xác lẫn tinh thần và giới thiệu văn hóa Việt Nam khi có dịp.

Năm 2009, với sự hỗ trợ tài chánh của Thành phố Boroondara để giúp cho khoảng 30 người cao niên nam và nữ sinh hoạt, nhóm Lạc Việt đã đăng bạ để trở thành một hiệp hội với tên VSCA,  Hội Cao niên Văn hóa Việt. Từ đây ban vũ Lạc Việt nằm trong hội VSCA.

Trong những năm qua, ban vũ Lạc Việt của VSCA đã trình diễn tại nhiều lễ hội các cộng đồng địa phương và đã đóng góp tích cực vào sinh hoạt đa văn hóa tại tiểu bang Victoria.