Cộng đồng Việt Nam

21 Tháng Một, 2008 | Người Việt đó đây

Tìm hiểu về việc xây dựng Đền Thờ Quốc Tổ

Sau khi mua đất   Triển hạn xây cất Như đã trình bày trong phần trước (Phần 1: Mua Đất, đăng trên báo TiVi Tuần-san số 1135, 26/12/2007), công việc

Xem chi tiết
10 Tháng Một, 2008 | Người Việt đó đây

Tìm hiểu về việc xây dựng Đền Thờ Quốc Tổ

Mua đất   LTS:  Trong số báo ra ngày 5.12.07, TiVi Tuần-san có đăng một mẩu tin ngắn với câu hỏi “Đền Thờ Quốc Tổ: hũ mắm sắp bị xì?”.

Xem chi tiết
1 90 91 92