Thông báo của Cộng đồng về Giao thừa & Thượng kỳ đầu năm Giáp Thìn, và về Viện Bảo tàng

01 Tháng Hai, 2024 | Cộng đồng Việt Nam
Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng NVTD-Victoria, 90 Knight Avenue, North Sunshine. Hình: TVTS

V/v: Tham dự lễ Giao thừa và lễ Thượng kỳ đầu năm Giáp Thìn 2024

Kính thưa:

– Quý vị lãnh đạo các tôn giáo,

– Quý vị lãnh đạo Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria,

– Quý vị lãnh đạo các hội đoàn,

– Quý vị trong Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát,

– Giới truyền thông và báo chí, cùng toàn thể đồng hương.

Ban Chấp Hành xin trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự lễ Giao Thừa và lễ Thượng Kỳ cầu cho Quốc Thái Dân An nhân dịp đầu năm Giáp Thìn 2024 tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng – Đền Thờ Quốc Tổ.

Lễ Đón Giao Thừa sẽ được diễn ra vào lúc 12 giờ khuya, ngày thứ Sáu, 9 tháng 2 năm 2024.

Lễ Thượng Kỳ và Cầu cho Quốc Thái Dân An năm Giáp Thìn sẽ được diễn ra vào lúc 12 giờ trưa, ngày thứ Bẩy 10-2-2024 (tức Mồng Một Tết Giáp Thìn).

Cả hai buổi lễ đều được tổ chức tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng – Đền Thờ Quốc Tổ số 90 Knight Ave, Sunshine North. Sau cả hai buổi lễ chúng tôi kính mời quý đồng hương ở lại cùng nhau hưởng lộc Tổ Tân Xuân, hàn huyên tâm sự đón xuân trên đấy khách quê người.

Để đóng góp thêm hoa quả thức ăn cúng Giao Thừa và Tết, xin quý vị liên lạc với bà Nguyễn Việt Nga, đt số 0431 323 071, Trưởng Ban Phụ Nữ hay với bà Trương thị Vinh, đt số 0469 854 547, Phó Ban Phụ Nữ Phụ Trách miền Đông Melbourne.

Mọi thắc mắc hay chi tiết khác, xin liên lạc với ông Trịnh Đình Phước, Trưởng Ban Quản Trị Trung Tâm, đt số 0478 855 499.

Trân trọng kính báo và kính mời,

TM CĐNVTD-VIC

Nguyễn Quang Duy

Chủ tịch

Melbourne, ngày 30 tháng 1 năm 2024

 

V/v: Công Ty Viện Bảo Tàng phải minh bạch tài chánh …

Ban Chấp Hành Cộng Đồng xin thông báo đến quý vị chúng tôi quyết định không công nhận sự hiện diện của Công Ty Viện Bảo Tàng trong các sinh hoạt Cộng Đồng.

Theo yêu cầu của Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Victoria vào thứ sáu 12/1/2024 ông Bruce Mildenhall chủ tịch Hội Đồng Quản Trị CTy Viện Bảo Tàng báo cho chúng tôi cho biết ông đã bỏ tên Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Victoria khỏi danh sách 5 thành viên của CTy Viện Bảo Tàng.

Cũng vào ngày thứ sáu 12/1/2024 CTy Viện Bảo Tàng đã liên lạc với Ban Tổ Chức Hội Chợ Tết Cộng Đồng để mướn gian hàng tại Hội Chợ Tết 2024. Sau khi bàn thảo kỹ lưỡng, chúng tôi quyết định không đồng ý cho Công Ty này mướn gian hàng vì sự hiện diện của họ rất dễ gây hiểu lầm là chúng ta dung túng tình trạng thiếu minh bạch về tài chánh của công ty này.

Công Ty này thường xuyên quảng cáo họ thuộc Cộng Đồng Người Việt Tự Do và vì cả tin một số đồng hương đã đóng tiền cho họ. Nhưng khi biết sự thật họ là một công ty độc lập với Cộng Đồng, nhiều người đã công khai lên tiếng đòi tiền. Cộng Đồng chúng ta đã chuyển danh sách những người muốn đòi tiền cho Ban Quản Trị Công Ty, nhưng đến nay họ không hề trả lời hay trả lại tiền cho những đóng góp.

Từ ngày Ban Chấp Hành đương nhiệm nhận bàn giao họ chưa bao giờ gởi Báo Cáo Tài Chánh thu chi cho chúng tôi và họ cũng chưa từng công khai danh sách những người đóng tiền cho công chúng biết.

Vì thế, Ban Chấp Hành chúng tôi quyết định chỉ cứu xét việc công nhận Công Ty Viện Bảo Tàng khi họ đã trao trả tất cả các khoản tiền mà người đóng góp tưởng lầm là họ đã đóng cho Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Victoria và minh bạch mọi khoản thu chi cũng như danh sách người đóng tiền.

TM BCH-CĐNVTD-VIC

Nguyễn Quang Duy

Chủ tịch

Melbourne, ngày 29 tháng 1 năm 2024

 

PUBLIC ANNOUNCEMENT

RE: The VMA Ltd must refund to our VCA-VIC members…

Dear Community Leaders and Members,

The Executive Committee would like to inform you that we do not recognize the VMA Ltd as an identity in the VCA-Vic’ community activities.

In response to our VCA-Vic request, on Friday 12 January 2024, Mr. Bruce Mildenhall, chair of the VMA Ltd.’s Board of Directors, sent an email to inform us that he had removed the VCA-Vic from the list of 5 members of the VMA Ltd.

Also on Friday, January 12, 2024, the VMA Ltd contacted us to apply for having a stall at the VCA-Vic Tết Festival. We have carefully considered the application and rejected its application because its presence at our Tết Festival would create misunderstandings among our members that we have accepted the VMA Ltd as an identity in our Vietnamese community despite the fact that its lack of financial transparency.

The VMA Ltd has repeatedly announced that it belongs to the Vietnamese Community. In fact it does not. And out of gullibility, a large number of VCA-VIC members have contributed money to this company. But upon learning the fact that VMA Ltd is an independent company from the VCA-VIC, many members openly demanded money back. VCA-VIC has provided VMA Ltd. a list of donors who want their money back, to the Board of Directors, but so far VMA Ltd. have not responded or returned money to the donors.

The VMA Ltd. has never provided the current Executive Committee its Income and Expenditure Statements and its has never published the list of donors (financial contributors).

Therefore, our Executive Committee has decided that it will only consider the accreditation of the VMA Ltd when it has refunded to our members all monies mistakenly contributed to this company and made transparent all incomes and expenditures and published the list of financial contributors publicly.

Best regards,

For the Executive Committee,

Duy Quang Nguyen

President of VCA-VIC