Đảng Tân Đại Việt – Liên Minh Dân Chủ Việt Nam

18 Tháng Bảy, 2019 | Thông cáo cộng đồng

Thông báo thay thư mời 

Lễ Tưởng Niệm Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy và Hội Luận về Vai Trò Truyền Thông và Quốc Tế Vận Trong Cuộc Cách Mạng Dân Chủ Ở Việt Nam. 

Kính gởi: Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, Quý vị đại diện các tổ chức chánh trị, các hội đoàn, các gia đình quân đội của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, 

Quý cơ quan truyền thông, báo chí, Quý đồng hương, quý thanh niên, sinh viên và học sinh. 

Trân trọng kính mời quý vị vui lòng đến dự Lễ Tưởng Niệm Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy, một chí sĩ hy sinh suốt cuộc đời cho đất nước và dân tộc Việt Nam. Người là tấm gương trong sáng cho hậu thế, nhất là cho giới trẻ noi theo. 

Trong tinh thần dấn thân và hy sinh vì chánh nghĩa của người đi trước, Luật Sư Trần Công Thuý Định, Luật Sư Trần Kiều Ngọc và một bạn trẻ, người Miến Điện, sẽ đến với chúng ta trong Buổi Hội Luận, sau phần Lễ Tưởng Niệm, với đề tài như sau: 

1. Vai Trò Truyền Thông Trong Cuộc Cách Mạng Dân Chủ Ở Việt Nam, do Luật Sư Trần Công Thuý Định, Chủ Tịch Hội Luật Gia Úc Châu, trình bày, 

2. Vai Trò Quốc Tế Vận Trong Cuộc Cách Mạng Dân Chủ Dân Chủ ở Việt Nam, do Luật Sư Trần Kiều Ngọc, Chủ Tịch Phong Trào Giới Trẻ Thế Giới Vì Nhân Quyền, trình bày. 

3. Kinh Nghiệm Sống của Người Trẻ Dấn Thân, do Người Bạn Trẻ Min Oo Zaw, Chủ Tịch Giới Trẻ & Sinh Viên Cho Hoà Bình, trình bày. 

Chủ tọa đoàn: Ông Paul Huy Nguyễn, Chủ tịch Cộng Đồng NVTD/NSW, Cô Luật Sư Kate Hoàng, Ông Nguyễn Vy Tuý, Chủ Nhiệm Văn Nghệ Tuần Báo. 

Thời gian: Chúa Nhựt 28-07-2019 từ 1:30pm-4:00pm 

Địa điểm: Trung Tâm Văn Hoá & Sinh Hoạt Cộng Đồng 6-8 Bibby Place, Bonnyrigg NSW 2177 

Rất mong sự hiện diện quý báu của quý vị. 

Trân trọng kính mời, 

Đặng Kim Ngọc 

CT/TĐV/KB/UC

Mob: 0430-619-397

Đỗ Quang Khải 

CT/LMDCVN/LKB/UC 

Mob: 0416-260-068