Thông báo: Khánh thành Cổng Chào Sài Gòn tại Footscray

11 Tháng Chín, 2016 | Thông cáo cộng đồng
Photo courtesy: cityofmaribyrnong.com.au

Footscray tưng bừng khánh thành cổng chào ngày Thứ Bảy 17 tháng 9 năm 2016 tại Leeds St, Trung Tâm Thương Mại Footscray.

Chương Trình:

11am-12pm: Nghi thức Khánh Thành Cổng Chào Sài Gòn do Hội ĐồngThành Phố Marribyrnong chủ sự, bao gồm phát biểu của chính quyền Tiểu bang, của chính quyền Địa

phương và của đại diện Cộng Đồng Việt Nam ở  Victoria.

Sau đó là nghi thức Cắt Bánh và Cắt Băng Khánh Thành, múa Lân và Đốt pháo.

12pm- 2pm:  Ca nhạc sân khấu với chủ đề mừng Cổng Chào, sausage và bánh mì miễn phí

2pm-7pm:  Chương trình Vui Tết Trung Thu

– Văn nghệ ca múa

– Múa Lân

– Trò chơi cổ truyền

– Phát lồng đèn và bánh kẹo

– Quà thưởng cho lồng đèn đẹp

– Quà thưởng cho áo dài đẹp nhất.

7pm- Bế mạc:   Đốt pháo bông do Ban Vận Động Xây Dựng Cổng Chào Sài Gòn đài thọ.

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tiểu Bang Victoria và Hội Thương Gia Á Châu Footscray trân trọng kính mời.

Xin lưu ý: Đậu xe FREE ở Footscray Market nếu vào cửa sau 4pm và phải lấy xe ra

trước 9pm vì Carpark sẽ đóng cửa vào chủ nhật ngày hôm sau.