Biểu tình trước Quốc hội Tiểu bang Victoria phản đối dự luật chống đại dịch

17 Tháng Mười Một, 2021 | Tin tức,Tin vắn khắp nơi

MELBOURNE – Rất đông người dân đã tập trung tại trung tâm thương mại thành phố  Melbourne (CBD) để phản đối dự luật chống đại dịch đang chờ được Viện Trên Victoria  thông qua.

Hàng ngàn người hầu như không đeo khẩu trang mang theo cờ Úc và Eureka diễn hành qua CBD Melbourne.

Có mặt trong các diễn giả phát biểu trước đám đông là cựu dân biểu Đảng Tự Do Craig Kelly, người hiện là thành viên của Đảng United Australia của ông Clive Palmer.

Đám đông đang phản đối Dự luật Quản lý đại dịch năm 2021, được Viện Dưới Victoria thông qua vào tháng 10.

Dự luật nầy phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu ở Viện Trên trong tuần nầy. Một vài thượng nghị sĩ độc lập đề nghị Chinh phủ Lao động điều chỉnh dự luật trước khi họ có thể bỏ phiếu thông qua.

Phe đối lập ở Victoria tuyên bố dự luật sẽ giao cho Thủ Hiến quá nhiều quyền lực và sẽ tùy tiện hành động trong các đợt đại dịch tương lai.

Tòa nhà Quốc hội Tiểu bang đã bị đoàn biểu tình vây quanh hò hét liên tiếp ba đêm. Thủ hiến Daniel Andrew lên án những người biểu tình bạo động và hăm dọa.

Thủ lãnh Đối lập Matthew Guy của đảng Tự do  ủng hộ việc người biểu tình phát biểu ý kiến của họ nhưng lên án một số thành phần bạo động.