Có “khuyết điểm” Trương Thị Mai phải “tự nguyện” từ chức. Đảng còn ai trong sạch?

16 Tháng Năm, 2024 | Tin Việt Nam
Bà Trương Thị Mai. Hình: GIA HÂN/ Thanh Niên

Theo báo Thanh Niên, Trung ương Đảng đồng ý cho bà Trương Thị Mai thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII tại hội nghị T.Ư 9 khóa XIII khai mạc sáng nay 16.5.

Theo T.Ư Đảng, bà Trương Thị Mai là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở; được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước. Trong suốt quá trình công tác và trên các cương vị lãnh đạo, bà đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng và hoạt động của Quốc hội.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Uỷ ban Kiểm tra T.Ư, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư, bà Trương Thị Mai đã có một số vi phạm, khuyết điểm trong việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng; ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và cá nhân.

Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, bà Trương Thị Mai đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác.

Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của bà Trương Thị Mai, Ban Chấp hành T.Ư Đảng đồng ý để bà

Trương Thị Mai thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII.

***

Lời bàn của TVTS: Dù đảng CSVN giấu ngày họp hội nghị 9 cũng như nội dung hội nghị, nhưng những điều thiên hạn đồn đoán đều như đúng.

Bà Trương Thị Mai xin nghỉ việc, về hưu nhưng theo báo cáo của Ủy ban Trung ương, bà cũng đã “vi phạm những điều đảng viên không được làm”.

Một người độc thân không con cái mà cũng có vi phạm, có khuyết điểm để phải thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị “theo nguyện vọng”, thì đảng CSVN đã hết thuốc chữa.

Lò Trọng đốt mãi không hết củi.

 

Current Time0:09

/

Duration3:20

HD

Auto