Việt Nam sẽ vay hơn ba triệu tỷ đồng trong năm năm tới

28 Tháng Bảy, 2021 | Tin Việt Nam
Quang cảnh phiên họp Quốc hội Việt Nam, ngày 28/7/2021, thông qua Nghị quyết về kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công năm năm giai đoạn 2021-2025. Photo courtesy: VGP News

Quốc hội Việt Nam vừa thông qua kế hoạch sẽ vay hơn ba triệu tỷ đồng để đầu tư phát triển trong năm năm tới.

Kế hoạch này nằm trong Nghị quyết về kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công năm năm giai đoạn 2021-2025.

Nghị quyết vừa nêu được Quốc hội Việt Nam thông qua vào ngày 28/7 và được báo giới quốc nội loan đi trong cùng ngày.

Theo nghị quyết, trong năm năm tới, tổng thu ngân sách sẽ vào khoảng 8,3 triệu tỷ đồng và tổng chi dự kiến khoảng 10,26 triệu tỷ đồng. Trong đó, tỷ trọng chi đầu tư phát triển bình quân khoảng 28%.

Quốc hội quyết nghị sẽ vay số tiền 3,068 triệu tỷ đồng để cân đối thu chi và có nguồn cho đầu tư trong vòng năm năm tới.

Quốc hội cũng quyết nghị mức trần nợ công hàng năm không quá 60% GDP và nợ chính phủ không quá 50% GDP so với cảnh báo lần lượt ở mức 55% GDP và 45% GDP.

Chính phủ Việt Nam, trong giai đoạn 2021-2025, lên kế hoạch trả nợ trực tiếp không quá 25% tổng thu ngân sách, không gồm khoản cho vay lại. Trong đó, trả nợ nước ngoài của quốc gia tối đa là 25% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, không bao gồm trả nợ gốc ngắn hạn dưới 12 tháng.

Hồi trung tuần tháng sáu, tại một phiên họp của Quốc hội Việt Nam, Bộ trưởng Kế hoạch-Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết giải ngân vốn đầu tư công trong năm tháng đầu năm 2021còn chậm, chỉ đạt hơn 22% kế hoạch. Trong đó vốn nước ngoài giải ngân rất thấp, chỉ đạt 2,97%.