Úc: Tuần lễ đấu giá nhà bận rộn thứ nhì trong năm

10 Tháng Mười Hai, 2019 | Tin tức,Tin vắn khắp nơi

TOÀN QUỐC – Thị trường nhà đất tại Úc vào cuối tuần qua vừa trở thành tuần lễ đấu giá nhà bận rộn thứ nhì trong năm, với hơn 2800 căn nhà được đưa ra quần chúng khảo giá trên khắp thủ đô toàn quốc.

Trong số 2837 căn nhà được đấu giá tuần qua, có đến 74.5 phần trăm vào tay chủ mới, theo như dữ kiện sơ khởi của CoreLogic cho thấy.

Kết quả nầy được so sánh với tỷ lệ 73.6 phần trăm vào tay chủ mới trong tổng số 3206 căn nhà được đấu giá vào tuần trước đó vào ngày 1 Tháng Mười Hai.

Vào cuối tuần qua tại Melbourne, 75.3 phần trăm trong tổng số 1491 căn nhà đấu giá đã bán được, trong khi kết quả sơ khởi tại Sydney là 78.1 phần trăm trong tổng số 936 căn nhà đấu giá.

Adelaide theo sau Sydney và Melbourne, với 61.8 phần trăm trong tổng số 146 căn nhà đấu giá.

Nhà một lần nữa qua mặt căn hộ (unit) khắp nước Úc với tỷ lệ tổng hợp tại các thủ đô lớn, căn cứ vào tỷ lệ 75.1 phần trăm nhà so 72.7 phần trăm của căn hộ.