Tử vi trong tháng của Tử vi gia Thiên Phúc: Từ ngày 07/12/2021 đến ngày 04/01/2022

17 Tháng Mười Hai, 2021 | Tử vi,Tử vi
Tử Vi gia Thiên Phúc

Tháng Mười Một (Canh Tý/ năm Tân Sửu 2021). Từ ngày 07 Dec đến ngày 04 Jan 2022.

Tháng này khắc các tuổi: Giáp Ngọ, Mậu Ngọ, Nhâm Ngọ

 

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tý Nam và Nữ tháng này: Tốt

Giáp Tý 38 và 98 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Đề phòng trộm cắp. Nữ: Cũng như nam. Công việc hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Tý 50 tuổi: Nam: Công việc khá hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Có tin vui về giấy tờ đang mong đợi. Vạn sự thắng ý.

Canh Tý 62 tuổi: Nam: Công việc chủ động mới thành công như ý mong muốn. Phòng thị phi miệng tiếng. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Mậu Tý 74 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ trục trặc. Nữ: Cũng như nam. Công việc hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Bính Tý 86 tuổi: Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Tránh mọi chuyện tranh cãi bất lợi. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Sửu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Sửu Nam và Nữ tháng này: Xấu

Ất Sửu 37 tuổi và 97 tuổi: Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Cũng như nam. Công việc có quý nhân giúp sức. Vạn sự thắng ý.

Quý Sửu 49 tuổi: Nam: Mưu sự gặp trở ngại. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc chủ động mới hy vọng thành công. Vạn sự thắng ý.

Tân Sửu 61 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục cố gắng. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Mưu sự trước khó sau dễ. Vạn sự thắng ý.

Kỹ Sửu 73 tuổi: Nam: Công việc có quý nhân giúp sức. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc mệt nhọc. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Đinh Sửu 85 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục cố gắng. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục. Vạn sự thắng ý.

Dần

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dần Nam và Nữ tháng này: Xấu

Bính Dần 36 và 96 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Mưu sự trước khó sau dễ. Có tin buồn.

Giáp Dần 48 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Dần 60 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Canh Dần 72 tuổi: Nam: Công việc chủ động mới thành công như ý muốn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Vạn sự như ý.

Mậu Dần 84 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tưởng dễ mà khó. Vạn sự thắng ý.

Mão

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mão Nam và Nữ tháng này: Tốt

Đinh Mão 35 và 95 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc song toàn. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Ất Mão 47 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Quý Mão 59 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc may mắn. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như ý muốn. Hỷ sự vui vẻ.

Tân Mão 71 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Hỷ sự vui vẻ.

Kỹ Mão 83 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Phúc lộc song toàn. Nữ: Cũng như nam. Công việc hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Thìn

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thìn Nam và Nữ tháng này: Tốt

Mậu Thìn 34 và 94 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc bình thường. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Bính Thìn 46 tuổi. Nam: Công việc có quý  nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Giáp Thìn 58 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Cũng như nam. Công việc hanh thông. Phòng tiểu nhân ganh ghét tỵ hiềm.

Nhâm Thìn 70 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui về giấy tờ đang mong đợi. Phòng thị phi miệng tiếng.

Canh Thìn 82 tuổi. Nam: Công việc chủ động mới thành công như ý muốn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Tỵ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tỵ Nam và Nữ tháng này: Xấu

Kỷ Tỵ 33 và 93 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức tận tình. Phúc lộc bình an. Nữ: Công việc tiếp tục cố gắng. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Đinh Tỵ 45 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục mệt nhọc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc mệt nhọc. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Ất Tỵ 57 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Buồn vui thất thường.

Quý Tỵ 69 tuổi. Nam: Gặp khó khăn vì vận xấu. Vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng như nam. Gặp khó khăn. Vạn sự thắng ý.

Tân Tỵ 81 tuổi. Nam: Tuổi già nghỉ hưu. Sức khỏe là vàng. Nữ: Tuổi già phúc lộc trời ban. Vinh hoa thông thả là ngày bình an.

Ngọ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Ngọ Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Canh Ngọ 32 và 92 tuổi. Nam: Công việc chủ động mới thành công như ý muốn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Vạn sự thắng ý.

Mậu Ngọ 44 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục cố gắng. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý.

Bính Ngọ 56 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Giáp Ngọ 68 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Ngọ 80 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Tránh mọi chuyện tranh cãi bất lợi. Nữ: Cũng như nam. Công việc hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Mùi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mùi Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Tân Mùi 31 và 91 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Cẩn thận nơi sông nước.

Kỷ Mùi 43 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Đinh Mùi 55 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Phúc lộc song toàn. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý.

Ất Mùi 67 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Mưu sự có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Buồn vui thất thường.

Quý Mùi 79 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc bình an. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý.

Thân

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thân Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Nhâm Thân 30 và 90 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng thị phi miệng tiếng. Nữ: Công việc bình thường. Hỷ sự vui vẻ.

Canh Thân 42 tuổi. Nam: Công việc chủ động mới thành công như ý muốn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng như nam. Công việc chủ động mới thành công như ý muốn. Vạn sự thắng ý.

Mậu Thân 54 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý.

Bính thân 66 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Được hưởng phúc ăn mặc. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Giáp Thân 78 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Cũng nhu nam. Công việc bình thường. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Dậu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dậu Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Quý Dậu 29 và 89 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Cũng như nam. Có quế nhân giúp sức may mắn. Vạn sự như ý.

Tân Dậu 41 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Cẩn thận nơi sông nước.

Kỷ Dậu 53 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc bình thường. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Đinh Dậu 65 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Ất Dậu 77 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phúc lộc song toàn.

Tuất

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tuất Nam và Nữ tháng này: Xấu

Giáp Tuất 28 và 88 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục cố gắng. Tránh mọi chuyện tranh cãi bất lợi.

Nhâm Tuất 40 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục. Hỷ sự vui vẻ.

Canh Tuất 52 tuổi. Nam: Công việc chủ động mới thành công như ý muốn. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Tránh mọi chuyện tranh cãi bất lợi.

Mậu Tuất 64 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Buồn vui thất thường. Nữ: Mưu sự trước khó sau dễ. Vạn sự thắng ý.

Bính Tuất 76 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Buồn vui thất thường. Nữ: Mưu sự trước khó sau dễ. Vạn sự thắng ý.

Hợi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Hợi Nam và nữ tháng này: Trung Bình

Quý Hợi 39 và 99 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Tân Hợi 51 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Cẩn thận nơi sông nước.

Kỷ Hợi 63 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Phúc lộc may mắn. Mưu sự trước khó sau thành. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Đinh Hợi 75 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc bình an. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Ất Hợi 87 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Hỷ sự vui vẻ.

Tử Vi Gia Thiên Phúc

Phone: (514) 342 2809

Montreal – Canada