Tử vi trong tháng của Tử vi gia Thiên Phúc: Từ ngày 08/11/2021 đến ngày 06?12/2021

16 Tháng Mười Một, 2021 | Tử vi,Tử vi
Chủ bút TVTS Nguyễn Hồng Anh và Tử vi gia Thiên Phúc (trái) tại một nhà hàng ở Montreal 12 năm về trước.

Tháng Mười (Kỷ Hợi/ năm Tân Sửu 2021). Từ ngày 08 Nov đến ngày 06 Dec 2021.

Tháng này khắc các tuổi: Kỷ Tỵ, Tân Tỵ, Ất Tỵ

 

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tý Nam và Nữ tháng này: Xấu

Giáp Tý 38 và 98 tuổi: Nam: Công việc mệt nhọc. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Tý 50 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc tiếp tục. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Canh Tý 62 tuổi: Nam: Công việc có quý nhân giúp sức tận tình. Vạn sự thắng ý. Nữ: Được cất nhắc trong công việc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Bính Tý 86 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Phúc lộc song toàn. Tuổi già phúc lộc trời ban. Vinh hoa thông thả là ngày bình an.

Sửu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Sửu Nam và Nữ tháng này: Tốt

Ất Sửu 37 tuổi và 97 tuổi: Nam: Được cất nhắc trong công việc. Vạn sự như ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Quý Sửu 49 tuổi: Nam: Đi xa, thay đổi may mắn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng như nam. Vạn sự thắng ý.

Tân Sửu 61 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Kỹ Sửu 73 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Cũng như nam. Vạn sự thắng ý.

Đinh Sửu 85 tuổi: Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Vạn sự như ý. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Dần

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dần Nam và Nữ tháng này: Tốt

Bính Dần 36 và 96 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý.

Giáp Dần 48 tuổi: Nam: Công việc bình thường. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Dần 60 tuổi: Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc tiếp tục. Vạn sự thắng ý.

Canh Dần 72 tuổi: Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán.

Mậu Dần 84 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Mão

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mão Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Đinh Mão 35 và 95 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc bình thường. Đi xa cẩn thận xe cộ.

Ất Mão 47 tuổi. Nam: Được cất nhắc trong công việc. Vạn sự như ý. Nữ: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận.

Quý Mão 59 tuổi. Nam: Công việc bình thường. vạn sự thắng ý. Nữ: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận.

Tân Mão 71 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Phúc lộc song toàn. Nữ: Mưu sự có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Nên chăm sóc giữ gìn sức khỏe.

Kỹ Mão 83 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận.

Thìn

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thìn Nam và Nữ tháng này: Xấu

Mậu Thìn 34 và 94 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc bình an. Nữ: Có may mắn về tài lộc. Buồn vui thất thường.

Bính Thìn 46 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Buồn vui thất thường.

Giáp Thìn 58 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục. Buồn vui thất thường.

Nhâm Thìn 70 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc tiếp tục cố gắng. Buồn vui thất thường.

Canh Thìn 82 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục mệt nhọc. Vạn sự thắng ý.

Tỵ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tỵ Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Kỷ Tỵ 33 và 93 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Đinh Tỵ 45 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng thị phi miệng tiếng.

Ất Tỵ 57 tuổi. Nam: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Cẩn thận về giấy tở luật lệ.

Quý Tỵ 69 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phòng thị phi miệng tiếng.

Tân Tỵ 81 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Cũng như nam. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Ngọ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Ngọ Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Canh Ngọ 32 và 92 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý.

Mậu Ngọ 44 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước.

Bính Ngọ 56 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Đề phòng kẻ xấu quanh mình. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sự như ý.

Giáp Ngọ 68 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Được hưởng phúc ăn mặc. Phòng chi tiêu hao tán.

Nhâm Ngọ 80 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý.

Mùi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mùi Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Tân Mùi 31 và 91 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Kỷ Mùi 43 tuổi. Nam: Có tin vui giấy tờ đang mong đợi. Vạn sự thắng ý. Nữ: Đi xa, thay đổi may mắn. Vạn sự thắng ý.

Đinh Mùi 55 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Đi xa, thay đổi may mắn. Vạn sự thắng ý.

Ất Mùi 67 tuổi. Nam: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận.

Quý Mùi 79 tuổi. Nam: Đi xa, thay đổi may mắn. Hỷ sự vui vẻ. Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Thân

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thân Nam và Nữ tháng này: Xấu

Nhâm Thân 30 và 90 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau dễ. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc mệt nhọc. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Canh Thân 42 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức tận tình. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc mệt nhọc. Phòng chi tiêu hao tán.

Mậu Thân 54 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc mệt nhọc. Vạn sự thắng ý.

Bính thân 66 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục cố gắng. Buồn ơi, chào mi! Nữ: Cũng như nam. Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn.

Giáp Thân 78 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng như nam. Vạn sự thắng ý.

Dậu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dậu Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Quý Dậu 29 và 89 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Có lái xe phải cẩn thận. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý.

Tân Dậu 41 tuổi. Nam: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Kỷ Dậu 53 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý.

Đinh Dậu 65 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Buồn vui thất thường. Nữ: Được hưởng phúc ăn mặc. Vạn sự thắng ý.

Ất Dậu 77 tuổi. Nam: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Tuất

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tuất Nam và Nữ tháng này: Xấu

Giáp Tuất 28 và 88 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc mệt nhọc. Phòng chi tiêu hao tán.

Nhâm Tuất 40 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục. Buồn vui thất thường. Nữ: Cũng như nam. Vạn sự thắng ý.

Canh Tuất 52 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán.

Mậu Tuất 64 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức tận tình. Buồn vui thất thường. Nữ: Mưu sự trước khó sau dễ. Vạn sự thắng ý.

Bính Tuất 76 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý.

Hợi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Hợi Nam và nữ tháng này: Xấu

Quý Hợi 39 và 99 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Vạn sự thắng ý.

Tân Hợi 51 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Vạn sự thắng ý.

Kỷ Hợi 63 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Có lái xe phải cẩn thận. Nữ: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận.

Đinh Hợi 75 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Đi xa, thay đổi bất lợi. Vạn sự thắng ý.

Ất Hợi 87 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục. Buồn vui thất thường. Nữ: Cũng như nam. Vạn sự thắng ý.

Tử Vi Gia Thiên Phúc

Phone: (514) 342 2809

Montreal – Canada

TiVi Tuần-san 1858