Tử vi Thiên Phúc: Từ ngày 03/02/2021 đến ngày 05/03/2021

19 Tháng Hai, 2021 | Tử vi
Tử vi gia Thiên Phúc (phải) và chủ bút TVTS Nguyễn Hồng Anh trước nhà thờ nổi tiếng Oratoire St Joseph, Montreal, Canada mùa thu 2008.

Do tử vi gia Thiên Phúc biên soạn: Tháng giêng (Canh Dần) năm Tân Sửu (2021). Tháng này khắc các tuổi: Nhâm Thân, Mậu Thân, Bính Thân.

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tý Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Giáp Tý 38 và 98 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Cố gắng lên. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Có lái xe phải cẩn thận.

Nhâm Tý 50 tuổi: Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc mệt nhọc. Vạn sự thắng ý.

Canh Tý 62 tuổi: Nam: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức. Buồn vui thất thường.

Mậu Tý 74 tuổi: Nam: Đi xa bất lợi. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Có lái xe phải cẩn thận. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Bính Tý 86 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Lo buồn vô ích. Nữ: Đi xa bất lợi. Phòng chi tiêu hao tán.

Sửu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Sửu Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Ất Sửu 37 tuổi và 97 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc bình thường. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Quý Sửu 49 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục. Buồn vui lẫn lộn. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng thị phi miệng tiếng.

Tân Sửu 61 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục. Buồn vui lẫn lộn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng như nam. Buồn vui thất thường.

Kỹ Sửu 73 tuổi: Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Buồn vui thất thường. Nữ: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Vạn sự thắng ý.

Đinh Sửu 85 tuổi: Nam: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý.

Dần

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dần Nam và Nữ tháng này: Tốt.

Bính Dần 36 và 96 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Giáp Dần 48 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Cẩn thận giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc tiến tới hanh thông. Buồn vui lẫn lộn.

Nhâm Dần 60 tuổi: Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Phòng thị phi miệng tiếng.

Canh Dần 72 tuổi: Nam: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Được hưởng phúc ăn mặc. Phòng thị phi miệng tiếng.

Mậu Dần 84 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Mão

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mão Nam và Nữ tháng này: Xấu

Đinh Mão 35 và 95 tuổi. Nam: Mưu sự có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc mệt nhọc. Lo buồn chỉ tổn hại sức khỏe.

Ất Mão 47 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Cần nhiều cố gắng. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Quý Mão 59 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục với nhiều cố gắng. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý.

Tân Mão 71 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức tận tình. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc tiếp tục. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Kỹ Mão 83 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục cố gắng. Buồn vui thất thường.

Thìn

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thìn Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Mậu Thìn 34 và 94 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý.

Bính Thìn 46 tuổi. Nam: Đi xa, thay đổi thành công như ý muốn. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Buồn vui lẫn lộn.

Giáp Thìn 58 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Đi xa cẩn thận về xe cộ. Nữ: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Thìn 70 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc bình thường. Buồn vui thất thường.

Canh Thìn 82 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Được hưởng phúc ăn mặc.

Tỵ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tỵ Nam và Nữ tháng này: Xấu

Kỷ Tỵ 33 và 93 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc mệt nhọc. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Đinh Tỵ 45 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Đề phòng kẻ xấu quanh mình. Nữ: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Phòng trộm cắp bất lương.

Ất Tỵ 57 tuổi. Nam: Công việc gặp trở ngại. Khó khăn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng như nam. Công việc khó khăn. Phòng trộm cắp bất lương.

Quý Tỵ 69 tuổi. Nam: Thời vận quá khó khăn. Thận trọng. Cố gắng. Vạn sự thắng ý. Nữ: Ở lấy Đức mặc sức mà ăn. Cẩn thận nơi sông nước.

Tân Tỵ 81 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc mệt nhọc. Phòng trộm cắp bất lương.

Ngọ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Ngọ Nam và Nữ tháng này: Xấu

Canh Ngọ 32 và 92 tuổi. Nam: Tháng vận khí xấu nhiều khó khăn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức tận tình. Vạn sự thắng ý.

Mậu Ngọ 44 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Cũng như nam. Công việc tiếp tục. Phòng hao tán.

Bính Ngọ 56 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc mệt nhọc. Phòng hao tán. Thất thoát.

Giáp Ngọ 68 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Ngọ 80 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục. Tài lộc vào lại chi ra hao tán.(Xem tiếp tr. 42)

Mùi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mùi Nam và Nữ tháng này: Xấu

Tân Mùi 31 và 91 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc tiếp tục cố gắng. Vạn sự thắng ý.

Kỷ Mùi 43 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Vạn sự như ý. Nữ: Cũng như nam. Công việc hanh thông. Hỷ sự vui vẻ.

Đinh Mùi 55 tuổi. Nam: Mưu sự có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Cũng như nam. Mưu sự có quý nhân giúp sức. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Ất Mùi 67 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Cũng như nam. Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý.

Quý Mùi 79 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc bình thường. Cẩn thận nơi sông nước.

Thân

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thân Nam và Nữ tháng này: Tốt

Nhâm Thân 30 và 90 tuổi. Nam: Đi xa bất lợi. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Cũng như nam. Đi xa bất lợi. Vạn sự thắng ý.

Canh Thân 42 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Vạn sự như ý. Nữ: Đi xa. Phúc lộc may mắn.

Mậu Thân 54 tuổi. Nam: Đi xa bất lợi. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Đi xa cẩn thận xe cộ. Phòng khó khăn bất ngờ.

Bính Thân 60 tuổi. Nam: Đi xa. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc mệt nhọc. Không nên thay đổi lúc này.

Giáp Thân 78 tuổi. Nam: Có chút may mắn về tài lộc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Phúc lộc bình an.

Dậu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dậu Nam và Nữ tháng này: Tốt

Quý Dậu 29 và 89 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc hanh thông. Cẩn thận nơi sông nước.

Tân Dậu 41 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc hanh thông. Hỷ sự vui vẻ bình an.

Kỷ Dậu 53 tuổi. Nam: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Phòng tiểu nhân ganh ghét tỵ hiềm. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Đinh Dậu 65 tuổi. Nam: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Phúc lộc song toàn. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Ất Dậu 77 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý.

Tuất

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tuất Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Giáp Tuất 28 và 88 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Vạn sự như ý. Nữ: Có phúc có phần. Vạn sự như ý.

Nhâm Tuất 40 tuổi. Nam: Mưu sự gặp trở ngại. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc mệt nhọc. Phòng trộm cắp bất lương.

Canh Tuất 52 tuổi. Nam: Công việc gặp trở ngại khởi đầu. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng thị phi miệng tiếng.

Mậu Tuất 64 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc bình thường. Phòng chi tiêu hao tán.

Bính Tuất 76 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc bình thường. vạn sự thắng ý.

Hợi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Hợi Nam và nữ tháng này: Xấu

Quý Hợi 39 và 99 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức. Phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc tiếp tục cố gắng. Cẩn thận nơi sông nước.

Tân Hợi 51 tuổi. Nam: Tháng vận khí xấu cảnh giác. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc tiếp tục cố gắng. Vạn sự thắng ý.

Kỷ Hợi 63 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng như nam. Công việc có quý nhân giúp sức. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Đinh Hợi 75 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự nhiều trở ngại. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Ất Hợi 87 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc tiếp tục mệt nhọc. Vạn sự thắng ý.

 

Tử Vi Gia Thiên Phúc
Phone: (514) 342 2809
Montreal – Canada