Tử vi Thiên Phúc: Từ ngày 05/08/2020 đến ngày 06/09/2020

21 Tháng Tám, 2020 | Tử vi
Tử Vi gia Thiên Phúc

Do tử vi gia Thiên Phúc biên soạn: Tháng Bảy Canh Tý. Tháng này khắc các tuổi: Bính Dần, Giáp Dần, Mậu Dần.

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tý Nam và Nữ tháng này: Tốt

Giáp Tý 37 và 97 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự có nhân giúp sức hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Tý 49 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Canh Tý 61 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng như Nam. Có may mắn về tài lộc. Vạn sự thắng ý.

Mậu Tý 73 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Tài lộc vào lại chi tiêu ra hao tán. Vạn sự thắng ý.

Bính Tý 85 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Sửu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Sửu Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Ất Sửu 36 và 96 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Có tin vui về giấy tờ đang mong đợi.

Quý Sửu 48 tuổi. Nam: Ðược khen thưởng cất nhắc trong công việc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Tân Sửu 60 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Có tin vui hỷ sự. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Hỷ sự vui vẻ.

Kỷ Sửu 72 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Ðề phòng kẻ xấu quanh mình. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Tôi buồn, không hiểu vì sao tôi buồn.

Ðinh Sửu 84 tuổi: Nam: Công việc mệt nhọc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Dần

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dần Nam và Nữ tháng này: Xấu

Bính Dần 35 và 95 tuổi. Nam: Ði xa bất lợi. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Mưu sự nhiều trở ngại. Phòng chi tiêu hao tán.

Giáp Dần 47 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự có quý nhân giúp sức tận tình. Hỷ sự vui vẻ.

Nhâm Dần 59 tuổi. Nam: Ði xa thay đổi mệt nhọc. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Ði xa bất lợi. Phòng chi tiêu hao tán.

Canh Dần 71 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Tránh mọi chuyện tranh cãi bất lợi. Nữ: Cũng như nam, có may mắn về tài lộc. Vạn sự thắng ý.

Mậu Dần 83 tuổi. Nam: Ði xa bất lợi. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Ði xa cẩn thận xe cộ. Phòng chi tiêu hao tán.

Mão

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mão Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Ðinh Mão 34 và 94 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức. Ðề phòng trộm cắp bất lương.

Ất Mão 46 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Quý Mão 58 tuổi. Nam: Công việc chủ động mới thành công như ý muốn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng như nam. Công việc hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Tân Mão 70 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Ðề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc bình thường. Ðề phòng kẻ xấu quanh mình.

Kỷ Mão 82 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng như nam. Công việc hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Thìn

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thìn Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Mậu Thìn 33 và 93 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc bình thường. Phòng chi tiêu hao tán.

Bính Thìn 45 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng chi tiêu hao tán.

Giáp Thìn 57 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng như nam. Công việc hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Thìn 69 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý.

Canh Thìn 81 tuổi. Nam: Có tin vui về tài lộc bất ngờ. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Tỵ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tỵ Nam và Nữ tháng này: Xấu

Kỷ Tỵ 32 và 92 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Ðế phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Ðinh Tỵ 44 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Ðề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc mệt nhọc. Cẩn thận nơi sông nước.

Aát Tỵ 56 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Buồn vui thất thường.

Quý Tỵ 68 tuổi. Nam: Ðược khen thưởng cất nhắc trong công việc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự nhiều trở ngại. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Tân Tỵ 80 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc mệt nhọc. Vạn sự thắng ý.

Ngọ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Ngọ Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Canh Ngọ 31 và 91 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Buồn vui thất thường. Nữ: Cũng như nam. Có may mắn về tài lộc. Vạn sự thắng ý.

Mậu Ngọ 43 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý.

Bính Ngọ 55 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Có lái xe phải cẩn thận. Nữ: Ði xa bất lợi. Phòng chi tiêu hao tán.

Giáp Ngọ 67 tuổi. Nam: Ði xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Ngọ 79 tuổi. Nam: Ði xa bất lợi. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc mệt nhọc. Vạn sự thắng ý.

Mùi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mùi Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Tân Mùi 30 và 90 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Buồn vui thất thường. Nữ: Cũng như nam. Công việc hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Kỷ Mùi 42 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Buồn vui thất thường. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Ðinh Mùi 54 tuổi. Nam:  Công việc bình thường. Ðề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Cẩn thận nơi sông nước.

Ất Mùi 66 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Buồn vui thất thường.

Quý Mùi 78 tuổi. Nam: Ðược khen thưởng cất nhắc trong công việc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Buồn vui thất thường.

Thân

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thân Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Nhâm thân 29 và 89 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc bình thường. Phòng chi tiêu hao tán.

Canh Thân 41 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Cũng như nam. Có may mắn về tài lộc. Phòng thị phi miệng tiếng.

Mậu Thân 53 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc bình thường. Phòng thị phi miệng tiếng.

Bính Thân 65 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Tài lộc vào lại chi tiêu ra hao tán. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Giáp Thân 77 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Dậu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dậu Nam và Nữ tháng này: Tốt

Quý Dậu 28 và 88 tuổi. Nam: Ðược khen thưởng cất nhắc trong công việc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Tân Dậu 40 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Kỷ Dậu 52 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Ðinh Dậu 64 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Cẩn thận sông nước nguy hiểm. Nữ: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý.

Ất Dậu 76 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng như nam. Có quý nhân bên cạnh giúp sức. Vạn sự thắng ý.

Tuất

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tuất Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Giáp Tuất 27 và 87 tuổi. Nam: Ði xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Tuất 39 tuổi. Nam: Một chuyến đi xa được đón tiếp trọng thể. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc bình thường. Phòng chi tiêu hao tán.

Canh Tuất 51 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Vạn sự như ý. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Phúc lộc song toàn.

Mậu Tuất 63 tuổi. Nam: Ði xa, thay đổi may mắn. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Cũng như Nam. Ði xa, thay đổi may mắn. Phòng chi tiêu hao tán

Bính Tuất 75 tuổi. Nam: Ði xa, thay đổi may mắn. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Ði xa, thay đổi may mắn. Vạn sự thắng ý.

Hợi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Hợi Nam và Nữ tháng này: Xấu

Quý Hợi 38 và 98 tuổi. Nam: Ðược khen thưởng cất nhắc trong công việc. Phúc lộc may mắn. Nữ: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Tân Hợi 50 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc mệt nhọc. Vạn sự thắng ý.

Kỷ Hợi 62 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý.

Ðinh Hợi 74 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Mưu sự gặp trở ngại. Cẩn thận nơi sông nước.

Ất Hợi 86 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Cũng như nam. Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ.

 

Tử Vi Gia Thiên Phúc
Phone: (514) 342 2809
Montreal – Canada