Tử vi Thiên Phúc: Từ ngày 07/11/2019 đến ngày 06/12/2019

22 Tháng Mười Một, 2019 | Tử vi
Tử Vi gia Thiên Phúc

Do tử vi gia Thiên Phúc biên soạn: Tháng Mười Kỷ Hợ. Tháng này khắc các tuổi: Tân Tỵ, Ất Tỵ, Kỹ Tỵ.

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tý Nam và Nữ tháng này: Tốt

Giáp Tý 36 và 96 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Tài lộc vào lại chi tiêu ra hao tán. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Tý 48 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Canh Tý 60 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục mệt nhọc. Vạn sự thắng ý.

Mậu Tý 72 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Phúc lộc bình an. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước.

Bính Tý 84 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phúc lộc may mắn. Nữ: Cũng như nam. Công việc tiếp tục. Van sự thắng ý.

Sửu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Sửu Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Ất Sửu 35 và 95 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Lo buồn chỉ tổn hại sức khỏe. Vạn sự thắng ý.

Quý Sửu 47 tuổi. Nam: Đi xa di chuyển thuận lợi. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Tân Sửu 59 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Kỷ Sửu 71 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý.

Đinh Sửu 83 tuổi: Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc bình thường. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Dần

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dần Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Bính Dần 34 và 94 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc tiếp tục. Đi xa cẩn thận xe cộ.

Giáp Dần 46 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục. Phòng chi tiêu hao tán.

Nhâm Dần 58 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý.

Canh Dần 70 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc bình thường. Phòng chi tiêu hao tán.

Mậu Dần 82 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phúc lộc bình an. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước.

Mão

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mão Nam và Nữ tháng này: Tốt

Đinh Mão 33 và 93 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận.

Ất Mão 45 tuổi. Nam: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Phúc lộc bình an. Nữ: Công việc tiếp tục. Có lái xe phải cẩn thận.

Quý Mão 57 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục. Có lái xe phải cẩn thận.

Tân Mão 69 tuổi. Nam: Công việc tạm ổn định. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Có lái xe phải cẩn thận. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Kỷ Mão 81 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận.

Thìn

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thìn Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Mậu Thìn 32 và 92 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Đức năng thắng số. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước.

Bính Thìn 44 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Buồn vui lẫn lộn. Nữ: Cũng như nam. Công việc lạm ổn định.

Giáp Thìn 56 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Được hưởng phúc ăn mặc. Buồn vui thất thường.

Nhâm Thìn 68 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc khá hanh thông. Buồn vui lẫn lộn.

Canh Thìn 80 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Tài lộc vào lại chi tiêu ra hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý.

Tỵ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tỵ Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Kỷ Tỵ 31 và 91 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Đi xa cẩn thận xe cộ. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Đinh Tỵ 43 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Được hưởng phúc ăn mặc. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi.

At Tỵ 55 tuổi. Nam: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Quý Tỵ 67 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Tân Tỵ 79 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Ngọ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Ngọ Nam và Nữ thang này: Xấu

Canh Ngọ 30 và 90 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau dễ. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán.

Mậu Ngọ 42 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Đề phòng tiểu nhân ganh ghét tỵ hiềm. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Vạn sự thắng ý.

Bính Ngọ 54 tuổi. Nam: Gặp tháng vận khí xấu. Cẩn thận trong mọi công việc. Nữ: Cũng như nam. Gặp tháng vận khí xấu. Vạn sự thắng ý.

Giáp Ngọ 66 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc mệt nhọc. Phòng chi tiêu hao tán.

Nhâm Ngọ 78 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sư thắng ý.

Mùi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mùi Nam và Nữ tháng này: Tốt

Tân Mùi 29 và 89 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Đi xa bất lợi. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Kỷ Mùi 41 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục thành công. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Có lái xe phải cẩn thận.

Đinh Mùi 53 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Được hưởng phúc ăn mặc (ăn ngon mặc đẹp). Có lái xe phải cẩn thận.

Ất Mùi 65 tuổi. Nam: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Phúc lộc song toàn. Nữ: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận.

Quý Mùi 77 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Được hưởng phúc ăn mặc. Phòng chi tiêu hao tán.

Thân

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thân Nam và Nữ tháng này: Xấu

Nhâm thân 28 và 88 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau dễ. Vạn sự thắng ý. Nữ: Đức năng thắng số. Đề phòng kẻ xấu quanh mình.

Canh Thân 40 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Ở lấy đức mặc sức mà ăn. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Mậu Thân 52 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Lo buồn chỉ tổn hại sức khỏe. Nữ: Mưu sự nhiều trở ngại. Cẩn thận nơi sông nước.

Bính Thân 64 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Giáp Thân 76 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Được hưởng phúc ăn mặc. Phòng chi tiêu hao tán.

Dậu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dậu Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Quý Dậu 27 và 87 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Buồn vui thất thường. Nữ: Cũng như nam. Mưu sự có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Vạn sự thắng ý.

Tân Dậu 39 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Kỷ Dậu 51 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Đi xa cẩn thận xe cộ. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý.

Đinh Dậu 63 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý.

Ất Dậu 75 tuổi. Nam: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý.

Tuất

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tuất Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Giáp Tuất 26 và 86 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Được hưởng phúc ăn mặc. Phòng chi tiêu hao tán.

Nhâm Tuất 38 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Hỷ sự vui vẻ.

Canh Tuất 50 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán.

Mậu Tuất 62 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc bình thường. Hỷ sự vui vẻ.

Bính Tuất 74 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ.

Hợi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Hợi Nam và Nữ tháng nay: Xấu

Quý Hợi 37 và 97 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc mệt nhọc. Vạn sự thắng ý.

Tân Hợi 49 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Đi xa bất lợi. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Kỷ Hợi 61 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận.

Đinh Hợi 73 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận.

Ất Hợi 85 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Đi xa bất lợi. Có lái xe phả cẩn thận.

 

Tử Vi Gia Thiên Phúc
Phone: (514) 342 2809
Montreal – Canada