Tử vi Thiên Phúc: Từ ngày 07/11/2020 đến ngày 06/12/2020

20 Tháng Mười Một, 2020 | Tử vi
Tử Vi gia Thiên Phúc

Do tử vi gia Thiên Phúc biên soạn: Tháng Mười Canh Tý. Tháng này khắc các tuổi: Quý Tỵ, Đinh Tỵ, Tân Tỵ.

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tý Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Giáp Tý 37 và 97 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Tài lộc vào lại chi ra hao tán. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Nhâm Tý 49 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Đề phòng kẻ xấu quanh mình.

Canh Tý 61 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự tháng ý. Nữ: Công việc mệt nhọc. Đề phòng chi tiêu hao tán.

Mậu Tý 73 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Vạn sự như ý. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước.

Bính Tý 85 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự như ý. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Vạn sự thắng ý.

Sửu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Sửu Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Ất Sửu 36 và 96 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Quý Sửu 48 tuổi. Nam: Đi xa di chuyển thuận lợi. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Phòng thị phi miệng tiếng.

Tân Sửu 60 tuổi. Nam: Đi xa bất lợi. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Kỷ Sửu 72 tuổi. Nam: Có tin vui về giấy tờ đang mong đợi. Vạn sự như ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Đinh Sửu 84 tuổi: Nam: Có tin vui về giấy tờ đang mong đợi. Vạn sự như ý. Nữ: Được hưởng phúc ăn mặc (ăn ngon, mặc đẹp).

Dần

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dần Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Bính Dần 35 và 95 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn.

Giáp Dần 47 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Được hưởng phúc ăn mặc. Buồn ơi chào mi!

Nhâm Dần 59 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Được ăn ngon mặc đẹp. Phòng chi tiêu hao tán.

Canh Dần 71 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Mậu Dần 83 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước.

Mão

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mão Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Đinh Mão 34 và 94 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Có lái xe phải cẩn thận.

Ất Mão 46 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý.

Quý Mão 58 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc mệt nhọc. Có lái xe phải cẩn thận.

Tân Mão 70 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Có lái xe phải cẩn thận.

Kỷ Mão 82 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý.

Thìn

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thìn Nam và Nữ tháng này: Xấu

Mậu Thìn 33 và 93 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc mệt nhọc. Buồn vui thất thường.

Bính Thìn 45 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Buồn vui thất thường.

Giáp Thìn 57 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục. Buồn vui thất thường.

Nhâm Thìn 69 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc mệt nhọc. Buồn vi thất thường.

Canh Thìn 81 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc mệt nhọc. Buồn vui thất thường.

Tỵ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tỵ Nam và Nữ tháng này: Xấu

Kỷ Tỵ 32 và 92 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau dễ. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc mệt nhọc. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi.

Đinh Tỵ 44 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Được hưởng phúc ăn mặc. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi.

At Tỵ 56 tuổi. Nam: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc mệt nhọc. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Quý Tỵ 68 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Tránh mọi chuyện tranh cãi bất lợi. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi.

Tân Tỵ 80 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Ngọ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Ngọ Nam và Nữ tháng này: Tốt

Canh Ngọ 31 và 91 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán.

Mậu Ngọ 43 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước.

Bính Ngọ 55 tuổi. Nam: Công việc tiến tới thành tựu. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Giáp Ngọ 67 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Được hưởng phúc ăn mặc. Phòng chi tiêu hao tán.

Nhâm Ngọ 79 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc bình thường. Phúc lộc trời ban.

Mùi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mùi Nam và Nữ tháng này: Tốt

Tân Mùi 30 và 90 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Kỷ Mùi 42 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Đi xa thay đổi bất lợi. Vạn sự thắng ý.

Đinh Mùi 54 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Được hưởng phúc ăn mặc. Vạn sự thắng ý.

Ất Mùi 66 tuổi. Nam: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Vạn sự như ý. Nữ: Đi xa thay đổi gặp trở ngại. Vạn sự thắng ý.

Quý Mùi 78 tuổi. Nam:  Công việc khá hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Cũng như nam công việc hanh thông. Nên chăm sóc giữ gìn sức khỏe là vàng.

Thân

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thân Nam và Nữ tháng này: Xấu

Nhâm thân 29 và 89 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau dễ. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc tiếp tục mệt nhọc. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Canh Thân 41 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Mậu Thân 53 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước.

Bính Thân 65 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức tận tình. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý.

Giáp Thân 77 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Được hưởng phúc ăn mặc. Vạn sự thắng ý.

Dậu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dậu Nam và Nữ tháng này: Tốt

Quý Dậu 28 và 88 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Tân Dậu 40 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc tiếp tục thành tựu. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Kỷ Dậu 52 tuổi. Nam: Có tin vui về giấy tờ ở xa. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Đinh Dậu 64 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Buồn vui lẫn lộn. Nữ: Công việc mệt nhọc. Vạn sự thắng ý.

Ất Dậu 76 tuổi. Nam: Tuổi già phúc lộc trời ban. Vinh hoa thông thả là ngày trời ban. Nữ: tự nhiên phúc lộc miên trường. Càng về vận cuối lại càng hanh thông.

Tuất

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tuất Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Giáp Tuất 27 và 87 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Tuất 39 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Buồn vui thất thường. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc may mắn.

Canh Tuất 51 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán.

Mậu Tuất 63 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Buồn vui thất thường. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước.

Bính Tuất 75 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phúc lộc bình an.

Hợi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Hợi Nam và Nữ tháng này: Xấu

Quý Hợi 38 và 98 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Đi xe bất lợi. Đức năng thắng số.

Tân Hợi 50 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Đi xa bất lợi. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Kỷ Hợi 62 tuổi. Nam: Công việc gặp trở ngại. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Đi xa bất lợi. Vạn sự thắng ý.

Đinh Hợi 74 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức tận tình. Phòng thị phi miệng tiếng. Nữ: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận.

Ất Hợi 86 tuổi. Nam: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Khuyên ai đừng chóng, chớ chày. Có công mài sắt có ngày nên kim.

 

Tử Vi Gia Thiên Phúc
Phone: (514) 342 2809
Montreal – Canada