Tử vi trong tháng của: Từ ngày 07/07/2021 đến ngày 07/08/2021

23 Tháng Bảy, 2021 | Tử vi
Hinh minh hoa

Do tử vi gia Thiên Phúc biên soạn: Tháng Sáu (Ất Mùi/ năm Tân Sửu 2021). Tháng này khắc các tuổi: Quý Sửu, Ất Sửu, Kỷ Sửu.

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tý Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Giáp Tý 38 và 98 tuổi: Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc mệt nhọc. Cẩn thận nơi sông nước.

Nhâm Tý 50 tuổi: Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Được hưởng phúc ăn mặc (ăn ngon, mặc đẹp).

Canh Tý 62 tuổi: Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Vạn sự như ý.

Mậu Tý 74 tuổi: Nam: Công việc có quý nhân giúp sứ tận tình. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Bính Tý 86 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Buồn ơi chào mi! Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Sửu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Sửu Nam và Nữ tháng này: Xấu

Ất Sửu 37 tuổi và 97 tuổi: Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục cố gắng. Vạn sự thắng ý.

Quý Sửu 49 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục cố gắng. Tránh gây sự bất lợi. Nữ: Công việc tiếp tục. Phòng chi tiêu hao tán.

Tân Sửu 61 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục cố gắng. Tránh tranh cãi bất lợi. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Hỷ sự vui vẻ.

Kỹ Sửu 73 tuổi: Nam: Mưu sự trước khó sau dễ. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự nhiều trở ngại. Phòng chi tiêu hao tán.

Đinh Sửu 85 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục. Tránh gây gỗ bất lợi. Nữ: Mưu sự nhiều trở ngại. Phòng chi tiêu hao tán.

Dần

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dần Nam và Nữ tháng này: Tốt

Bính Dần 36 và 96 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Giáp Dần 48 tuổi: Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Cẩn thận nơi sông nước.

Nhâm Dần 60 tuổi: Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc khá hanh thông. Được hưởng phúc ăn mặc.

Canh Dần 72 tuổi: Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Mậu Dần 84 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Mão

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mão Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Đinh Mão 35 và 95 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc bình thường. Phòng chi tiêu hao tán.

Ất Mão 47 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Phúc lộc may mắn.

Quý Mão 59 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán.

Tân Mão 71 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phúc lộc bình an.

Kỹ Mão 83 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Phòng chi tiêu hao tán.

Thìn

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thìn Nam và Nữ tháng này: Xấu

Mậu Thìn 34 và 94 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức tận tình. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau dễ. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Bính Thìn 46 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Giáp Thìn 58 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Đức năng thắng số.

Nhâm Thìn 70 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau dễ. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Được hưởng phúc ăn mặc. Hỷ sự vui vẻ.

Canh Thìn 82 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục cố gắng. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Tỵ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tỵ Nam và Nữ tháng này: Tốt

Kỷ Tỵ 33 và 93 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phòng chi tiêu hao tán.

Đinh Tỵ 45 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Có tin buồn. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Phòng cho tiêu hao tán.

Ất Tỵ 57 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc tiếp tục thành tựu. Vạn sự thắng ý.

Quý Tỵ 69 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Có tin buồn.

Tân Tỵ 81 tuổi. Nam: Tuổi già vận đến càng hay. Vinh hoa thông thả là ngày bình an. Nữ: Cũng như nam. Vạn sự bình an.

Ngọ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Ngọ Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Canh Ngọ 32 và 92 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Mậu Ngọ 44 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc bình thường. Hỷ sự vui vẻ.

Bính Ngọ 56 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Giáp Ngọ 68 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc bình thường. Cẩn thận nơi sông nước.

Nhâm Ngọ 80 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc bình an.

Mùi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mùi Nam và Nữ tháng này: Xấu

Tân Mùi 31 và 91 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sứ tận tình. Có tin buồn.

Kỷ Mùi 43 tuổi. Nam: Tháng vận khí xấu. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc  có quý nhân bên cạnh giúp sức. Phòng chi tiêu hao tán.

Đinh Mùi 55 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc mệt nhọc. Phòng chi tiêu hao tán.

Ất Mùi 67 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau dễ. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc tiếp tục cố gắng. Vạn sự thắng ý.

Quý Mùi 79 tuổi. Nam: Tháng này vận khí xấu. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Thân

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thân Nam và Nữ tháng này: Tốt

Nhâm Thân 30 và 90 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc khá hanh thông. Tình cảm nổi trôi.

Canh Thân 42 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc khá hannh thông. Tình cảm nổi trôi.

Mậu Thân 54 tuổi. Nam: Công việc thành tựu. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Giáp Thân 78 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Tình cảm nổi trôi.

Dậu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dậu Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Quý Dậu 29 và 89 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Tân Dậu 41 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Buồn ơi chào mi. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Phúc lộc may mắn.

Kỷ Dậu 53 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Nữ: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý.

Đinh Dậu 65 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Lo buồn chỉ tổn hại sức khỏe. Nữ: Công việc bình thường. Phòng chi tiêu hao tán.

Ất Dậu 77 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Tuất

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tuất Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Giáp Tuất 28 và 88 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Đức năng thắng số. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Cẩn thận nơi sông nước.

Nhâm Tuất 40 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Được hưởng phúc ăn mặc. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Canh Tuất 52 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý.

Mậu Tuất 64 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Phúc lộc bình an. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như lòng mong muốn.

Bính Tuất 76 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như ý muốn. Vạn sự thắng ý.

Hợi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Hợi Nam và nữ tháng này: Xấu

Quý Hợi 39 và 99 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục cố gắng. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc mệt nhọc. Phòng chi tiêu hao tán.

Tân Hợi 51 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục cố gắng. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Vạn sự thắng ý.

Kỷ Hợi 63 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Phòng chi tiêu hao tán.

Đinh Hợi 75 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau dễ. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phòng chi tiêu hao tán.

Ất Hợi 87 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc tiếp tục cố gắng. Vạn sự thắng ý.

 

Tử Vi Gia Thiên Phúc
Phone: (514) 342 2809
Montreal – Canada