GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 2.12.2021: Tiến sĩ Hán học đòi chấm dứt độc ngữ Việt Nam, Bộ trưởng muốn công nhận Anh là ngôn ngữ thứ 2

02 Tháng Mười Hai, 2021 |

“…Tiếng ta còn, Nước ta còn”. Tiếng Việt mà không còn là ngôn ngữ chính thức duy nhất, Việt Nam sẽ không còn! Nguy cơ rất nước, mất cội nguồn rất gần.