13/7: Bắt sâu Vũ Huy Hoàng. Mỹ trừng phạt Ủy viên Bộ CT sắt máu Trần Toàn Quốc, Tàu Cộng trả đũa?

13 Tháng Bảy, 2020 |

Phải mất 4 năm sau khi sa thải Vũ Huy Hoàng, Trọng mới kéo bộ trưởng Công thương gần lò nhưng đốt thế nào đây? Trừng phạt Ủy viên Bộ Chính trị Trung Cộng Chen Quanguo (Trần Toàn Quốc) chỉ là bước đầu, và chỉ với Trump thì Tập Cận Bình mới không tiên đoán nước cờ của Mỹ…