THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 14.06.2022: Vụ Việt-Á, Đam, Chính, Trọng vô can? Hà Nội mong Tàu-Miên hợp tác hòa bình xây căn cứ HQ Ream!

14 Tháng Sáu, 2022 |

Nguyễn Phú Trọng và Đảng CSVN: Thượng bất chính, hạ tắc loạn!