14/9: Kế Hoạch 419A bị xì, Nguyễn Phú Trọng phải công khai chi tiết vụ Đồng Tâm. Ai phải bị án tử hình?

14 Tháng Chín, 2020 |

Việc đưa 3000 quân trang bị vũ khí đầy đủ như được (LS Bách) hé lộ tại tòa là theo kế hoạch 419A/KH-PVO1-PV02-PM. Toàn dân VN (kể cả quốc hội bù nhìn) hãy đòi “vô thượng sư Trọng” công khai kế hoạch giết người này và cho thực nghiệm hiện trường hố kỹ thuật nơi 3 công an chết.