GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 16.12.2021: Phúc-Trọng: ngoại giao ăngten,ngoại giao cây tre! Cái giá Mỹ rời 2 căn cứ Philippines, vì ai?

16 Tháng Mười Hai, 2021 |

Chủ tịch nước muốn các đại sứ trở thành lực lượng xung kích, tai mắt, ăng-ten, tức là làm gián điệp? Tổng Trọng chớ gọi “trường phái phái ngoại giao cây tre”, gió chiều nào theo chiều đó là “bản sắc dân tộc Việt Nam”! Đó là bản sắc người CS, đậm đà từ HCM đến NPT.