19/8: Trọng hết hèn? nên đã cho tàu Hải quân ra bãi Tư Chính đối đầu với tàu chiến Trung Cộng! Sẽ có trận Gạc Ma thứ hai?

19 Tháng Tám, 2019 |

Bộ tam trụ vẫn im tiếng trong khi có tin ít nhất 1 tàu chiến của Việt Nam đã được điều ra bãi Tư Chính để đuổi tàu thăm dò trái phép. Rủi ro đụng độ giữa tàu chiến của hai đồng chí 4 tốt và 16 chữ vàng TC và VC rất cao! Cầm chắc “đảng em” sẽ thua “đảng anh”, và bãi Tư Chính sẽ trở thành đá Gạc Ma thứ hai! Tổng-tịch toan tính gì đây sau vụ tai biến mạch máu não?