GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 21.10.2021: Giải mã Phạm Minh Chính là ai? Bệnh viện Vì Dân của Bà Thiệu, vì quanVC! Trump kiện phe Biden

21 Tháng Mười, 2021 |

Giám đốc Lê Minh Tấn vô tâm. Cựu Đệ Nhất Phu Nhân đầy lòng nhân ái. Giải mã lý lịch các lãnh đạo CSVN: họ là người Tàu rặt, Việt gian? Có thật “70% chữ Việt là “từ Hán Việt”? Churchill: Một dân tộc quên quá khứ, sẽ không có tương lai. Tuần tới: Hán cuỗm văn hóa Việt?