21/9: Rò rỉ Nguyễn Đức Chung ký nhưng không đồng ý với KH 419A vì dân Đồng Tâm không là kẻ địch

21 Tháng Chín, 2020 |

Tại sao tấn công ĐT vào ngày 9/1? Tại sao Tr. tướng Giám đốc CA Hà Nội Đoàn Duy Khương bị nghỉ hưu non, rồi Chủ tịch Ng.Đ Chung bị bắt, và Tổng Trọng xuất hiện từ đầu tháng 9 để sắp xếp chức vụ cho Đại hội 13? Tại sao Chung Con nói với Như Phong “Anh biết làm gì? Tổ bạc tóc!”