THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 28.12.2021: Tòa án ND công cụ của đảng CS ViệtNam. Covid-19 bùng phát mọi nơi. Người Úc ăn Giáng sinh lớn

28 Tháng Mười Hai, 2021 |

Việt Nam sống với dịch Vũ Hán. Xử các vụ án Đại học Đông Đô, mẹ con Cấn Thị Thêu, cựu tướng Công an Nguyễn Đức Chung. Tổng giám mục Tutu qua đời thọ 90 tuổi. Uy tín TT Joe Biden sụt giảm đáng kể. Covid-19 bùng phát tại các tiểu bang Úc.